Nikotin messbar

 
Warum das konsumierte Nikotin sehr wohl messbar ist

PDFMessbare Nikotinaufnahme

Artikel Nikotin-“Abgase”?